Ensemble-teorie

Fro Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ensemble-teorie es li teorie de ensembles in matematike.

Ensemble es kolektione de objektes o quantitates, konseptet kom unitate e simbolisat per majuskle.

Kom exemple, S={2,4,6,8} es ensemble de quar elementes.

Ensemble pove es infiniti, finiti o vakui.

Vida anke: ensemble, algebra, grupe, logike, Georg Cantor