Jump to content

Kristanisme

Fro Wikipedia

Kristanisme es monoteisti religione, kel es fundat sur li vivo e doktrines de Jesu Kristo. Lum es li maxim grandi e propagati religione del monde. Es sirk 2.4 miliardes de kristanes in li monde. Kristanes kreda ke Jesu Kristo es li Deon filio, kelen venio kom li Mesias had bli profetira in li hebrei bible (li ansieni testamente) e raporta in li novi testamente.

Kristanisme resta kulturalim diversi in sen vestali e estali branches, e doktrinale diversi pri justifikatione e li nature de salvatione, eklesiologia e kristologia. Li kredos de multi kristani konfesiones komunim aserte, ke Jesu es li filio de Deo – li korporalisat Logos – kel prechad, sufrad e blid krusifika, ma blid risa ek li morites por li salvatione del homaro. Li quar kanonal evangelies deskripte li vivo e doktrines de Jesu.